BLANC EYELASH & EYEBROW SALON TOKYO
ผู้เชี่ยวชาญการต่อขนตา และ ตกแต่งทรงคิ้ว จากประเทศญี่ปุ่น
ที่ทำให้คุณได้สัมผัสความงามของขนตาและคิ้ว
ด้วยการออกแบบสร้างสรรค์ ที่เน้นความประณีตตามแบบฉบับญี่ปุ่น
โดยความเข้าใจธรรมชาติความงามที่แตกต่างกันของผู้หญิงทุกคน